Danmark er kun 4% cirkulærtDet betyder, at langt størstedelen af materialeforbruget i dansk økonomi, der bruges til at dække befolkningens behov og ønsker—kommer fra jomfruelige kilder.

Vi er vant til at anse os selv som foregangsland, når det kommer til alt med klima, miljø og generelt bæredygtighed, men en ny rapport fra den hollandske organisation Circle Economy viser meget tydeligt, at det nok ikke helt er realiteten. Danmark og danskerne har ét af de allerhøjeste forbrug af ressourcer i hele verden, og mens vi er vant til at sammenligne os med vores vestlige naboer, så er vi hér i en helt anden liga. Imens danskernes cirkularitet er 4%, så er det globale gennemsnit 7,2%, hvilket bevidner, at vi langt fra er i mål og derudover langt fra at være et foregangsland.

Et enormt forbrugDanmark forbruger 142,2 mio. tons jomfruelige materialer hvert år, svarende til 24,5 tons pr. person. Dette er et godt stykke over gennemsnittet i EU, som er på 17,8 tons pr. person og det globale gennemsnit på 11,9 tons pr. person.

Kigger man på det optimale ift. en grøn omstilling, så er det mere end tre gange højere end det estimerede 'bæredygtige' forbrug, som er anslået til 8 tons pr. person. For Danmark—og hele jordkloden—er den allervigtigste udfordring i disse foranderlige tider at nedbringe både forbrug og udvinding. Som det ser ud lige nu, lider vores jord under vores primært lineære økonomi, hvor materiale bliver udvundet og brugt, og derefter afskaffet (brændt eller gravet ned), og det er dermed altafgørende, at der inkorporeres en mere cirkulær tankegang for at sikre, at vi ikke driver rovdrift og udhuler jordens ressourcer i endnu højere grad end, der er tale om i dag.

Læs mere her
https://cms.its-koral.com/media/circulargapdenmark.png

Teknologi og “end-of-pipe” er ikke kun løsningen

I mange år har der været talt meget om, hvordan teknologi og nye procesmetoder skal være med til at redde os, og samtidigt sikre en mindre påvirkning fra emission og affald.

Men det er langt fra at være løsning nok i sig selv, og der er allerede nu en klar sammenhæng mellem det samlede forbrug af materialer og påvirkningerne på miljøet. En påvirkning, som i mange tilfælde efterlader varige og uoprettelige ændringer. 

Det globale materialeforbrug, som nu er over 100 mia. tons om året, 70% af alle emissioner af drivhusgasser, mens udvinding og oparbejdning af materialer er årsag til over 90% af tab af biodiversitet og pres på vores vandressourcer.

Ved at tage fat på vores forbrugsmønstre kan Danmark afhjælpe de grundlæggende årsager til klimaændringer og miljøforringelser, både herhjemme og i udlandet.

​​Danmark har et højt materiale- og CO2-fodaftryk, der hovedsageligt stammer fra udvinding i udlandet.

Der er selvfølgelig brancher, der står for klart mere af Danmarks forbrug end andre, og i top 3 over klimabelastende brancher finder vi byggebranchen, fremstillingsindustrien og fødevareindustrien. Tilsammen står disse brancher for 64% af materialefodaftrykket og 56% af CO2-fodaftrykket. 

Rapporten opstiller forskellige scenarier,  der hver især anvender en række strategier til at øge cirkulariteten, skære ned på materialeforbruget og emissionerne og give en lang række afledte fordele. Disse scenarier skal ikke ses som enkeltstående og flere af dem sammenlagt vil give større effekt. Kigger man nærmere på de to scenarier, som har størst indvirkning, bliver det opstillet som at Skabe et cirkulært bygget miljø og Følge en cirkulær livsstil, men tager vi Koral-brillerne på, så er også scenariet at Fremme cirkulær produktion utrolig interessant. 

Samlet set har scenarierne potentiale til at ændre økonomien radikalt, idet måltallet (Circularity Metric) kan øges fra 4% til hele 7,6%. Det ville svare til et materialefodaftryk på 15 tons pr. person (fra 24,5 tons)—hvilket er betydeligt nærmere det globale gennemsnit, og dermed et synligt skridt hen mod det estimerede bæredygtige niveau på 8 tons pr. person samt et CO2-fodaftryk på 6,2 tons pr. person. Der vil være en lang række afledte fordele, fx bedre biodiversitet og stærkere, mere modstandsdygtige lokalsamfund samt gode muligheder for arbejdsmarkedet, hvis omstillingen gribes rigtigt an.

I næste del af artiklenVi kigger vi nærmere på det, at følge en cirkulær livsstil og at fremme cirkulær produktion, da det er hér, hvor Koral kan være med til at gøre en forskel.

En cirkulær livsstilJo mere folk tjener, desto mere forbruger og kasserer de. Dette gælder også i Danmark, som er blandt de lande i Europa, der producerer mest husholdningsaffald pr. indbygger.

Danskerne har god mulighed for at bekæmpe overforbrug af ressourcer—og de dertil forbundne CO2 emissioner—ved simpelthen at købe færre ting af bedre kvalitet samt ved at købe ind på mere cirkulære forbrugsmodeller, som fx genbrug, reparation samt ved at leje eller dele frem for at eje. Særligt for tøj og forbrugerelektronik er der store potentialer ved at tænke mere cirkulært. Virksomhederne spiller en afgørende rolle her ved at udbyde cirkulære forretningsmodeller samt holdbare, reparerbare og genanvendelige produkter. Cirkulær økonomi kan bidrage til at nedbringe fremstillingsindustriens ressourceforbrug og CO2 udledninger—både i Danmark og i udlandet. For at komme i mål bør Danmark drage nytte af vores meget avancerede teknologier og indføre ressourceeffektiv, symbiotisk og cirkulær produktion. Det anbefales at bruge R-strategier for at holde ressourcerne i kredsløbet (R står for remanufacturing, refurbishment, repair and reuse, dvs. genfremstilling, istandsættelse, reparation og genbrug). Derudover bør markedsbetingelserne ændres, så forretningsmodeller baseret på R-strategier kan konkurrere med lineære modeller. Scenariet har særligt set på fremstilling af maskiner, udstyr og køretøjer. Potentialet for fremstilling kan derfor være meget større.

https://cms.its-koral.com/media/Linear, recycle, circular (1).png

Vi har muligheden og værktøjerneSelvom Danmark har en betydelig udfordring forude, når det kommer til at nedbringe vores materialefodaftryk og den deraf følgende globale påvirkning, har vi et godt udgangspunkt.

I scenarierne viser analysen nogle af de vigtigste redskaber, der kan bruges til at nedbringe presset på miljøet. Alle danskere vil have en rolle at spille ved at ændre deres forbrugsmønstre og forlænge produkters og materialers levetid gennem nye forbrugsmodeller, der tager udgangspunkt i fx genbrug, deleordninger, produkter-som-en-service samt reparation. Som i mange andre højindkomstlande vil en ændring i livsstil være lige så vigtig som ændringer i industrien. Danmarks omstilling til cirkulær økonomi vil kræve en omstilling af, hvordan vi forholder os til materialer— vi skal nedbringe ressourceforbruget, samtidig med at vi fastholder, eller endda øger, vores trivsel. Ved at omstille til cirkulær økonomi—bl.a. ved at bruge mindre, bruge længere, istandsætte og bruge igen— kan Danmark bibeholde et velstående samfund, der gør mere med mindre, takler materiale- og energiforbruget og bidrager til de strategiske miljømål.

Koral Koral er skabt for at hjælpe forbrugerne med at navigere i landskabet af cirkulære forbrugsmuligheder.

Vi samler annoncer på tværs af platforme og gør dem tilgængelige i én søgning, og som en integreret del af normale brugerrejser. Søgninger på nettet er målrettet nyproducerede produkter. Hvis man som forbruger skal finde brugte alternativer, kan man hurtigt bruge enorme mængder af tid på sin søgning, da der er mange platforme, annoncerne er primært brugergenererede og fyldt med stavefejl, forkerte kategoriseringer og mange oplysninger mangler. Det gør vi op med nu med Koral, hvor man som forbruger kan starte sin søgning et sted, og hurtigt tjekke cirkulære alternativer (brugt eller leje), mens man shopper med Koral extension, eller blot via søgningen, som går på tværs af DBA, Tise, Trendsales, Tradera, Sellpy, eBay, Etsy og Amazon, og mange flere platforme på vej. Det skal være lige så nemt at finde brugte alternativer som nye.

Læs mere om Koral
https://cms.its-koral.com/media/Frame 2363.png